2010/08/17

Az olasz szótagolás – la separazione in sillabe in italiano


-->
Bár sok év olasztanulást „meg lehet úszni” anélkül, hogy tisztában lennénk az olasz szótagolás szabályaival, akit érdekel, olvassa el ezt a bejegyzést! Nem egy ördöngősség, de a magyar szótagolási szabályoktól eltér. Pontokba szedtem az olasz szótagolási szabályokat.
Olasz szótagolási szabályok 1.- A szótag mindig tartalmaz legalább egy magánhangzót.
Olasz szótagolási szabályok 2. - Ha az adott szó MSH-MGH-MSH-MGH (mássalhangzó-magánhangzó-mássalhangzó-magánhangzó) felépítésű, akkor a szótag mindig a mássalhangzóval kezdődik és a magánhanzóval ér véget. Például: tavola (asztal): ta-vo-la, gelato (fagyi): ge-la-to.Olasz szótagolási szabályok 3. - Az előzőhöz hasonló, de magánhangzóval kezdődő szónál az első szótag egy magánhangzóból áll. Példa: a mico (barát):a-mi-co, uno (egy):u-no.
Ez eddig elég könnyű volt. Most jöjjön a bonyolultabb része! :)

Olasz szótagolási szabályok 4. – Mi van akkor, ha több másalhangzó van egymás mellett? Az alapszabály: egy szótag csak olyan betűkapcsolattal kezdődhet, amivel egy szó is kezdődhetne. Nézzük ezt egy kicsit részletesebben!
A, Kettős mássalhangzók: mindig elválasztjuk őket. Példa: gatto (macska): gat-to, brutto (csúnya): brut-to.
B, Hasonlóan a cq betűösszetételt is mindig elválasztjuk. Példa: aqcua (víz): ac-qua.
C, Az olyan betűkapcsolatok, amelyek egy hangot jelölnek (például ch, gh, gli, gn), mindig együtt maradnak a szótagoláskor. Példa: bagno (fürdő): ba-gno, famiglia (család): fa-mi-gli-a, amiche (barátnők): a-mi-che.
D, az S impura (s + mássalhangzó betűkapcsolat) is mindig egyben marad a szótagolásnál. Példa: presto (korán): pre-sto, uscita (kijárat): u-sci-ta, Pescara: Pe-sca-ra.
E, Ha olyan két mássalhangzóból álló betűkapcsolat van a szóban, amellyel nem kezdődhetne olasz szó, a betűkapcsolat elválasztandó a szótagolásnál. Példa: tempo (idő): tem-po, inverno (tél): in-ver-no. Ezekben a példákban az mp, nv, rn betűkapcsolatokat el kell választani, mert egyikkel sem kezdődhet olasz szó. A következő betűkkel kezdődő mássalhangzó-kapcsolatokkal nem kezdődhet olasz szó: l, r, m, n.
F, Ugyanígy, minden olyan mássalhangzó-kapcsolat, amely állhatna egy olasz szó elején, egyben marad a szótagolásnál. Példa: aprire (kinyitni): a-pri-re, mivel a pr betűkapcsolat állhat szó elején is.
Olasz szótagolási szabályok 5. – Két magánhangzó találkozása: Az egy diftongust alkotó magánhangzók egy szótagot alkotnak. Példa: Mario: Ma-rio, italiano (olasz): i-ta-lia-no, piove (esik az eső): pio-ve. Egyéb esetben (ha a két mássalhangzó közül az egyik hangsúlyos) elválasztjuk őket. Példa: Maria: Ma-ri-a, paura (félelem): pa-u-ra. Két magánhangzó találkozásánál fontos tudni a szótagoláshoz, hogy hol van a szóhangsúly.

Képes formában, olasz magyarázattal mindez: 
(kattintásra megnő a kép)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése